Нина Михайлова

Нина Михайлова

С Радосвета работихме заедно за организирането на няколко арт събития като специален момент в обучителните програми на локални и регионални мениджъри в компанията. Нейната експедитивност, артистичният й подход, гъвкавост и лекота на изпълнение, направиха тези събития истинско удоволствие за мен и колегите ми. В допълнение бих искала да подчертая и нейния принос още в самото разработване на съдържанието и обогатяването на първоначалния замисъл на нашите специални арт моменти. Препоръчвам с удоволствие Ради на всички компании, търсещи нещо различно, когато организират събития, чрез които да открият и да предоставят възможност за изява на скрития потенциал на своите служители.


Мениджър Човешки ресурси, България и Северна Македония,

Тойота Балканс ЕООД

Makeyourevent
2019-11-19T22:03:14+02:00

Мениджър Човешки ресурси, България и Северна Македония,

Тойота Балканс ЕООД

С Радосвета работихме заедно за организирането на няколко арт събития като специален момент в обучителните програми на локални и регионални мениджъри в компанията. Нейната експедитивност, артистичният й подход, гъвкавост и лекота на изпълнение, направиха тези събития истинско удоволствие за мен и колегите ми. В допълнение бих искала да подчертая и нейния принос още в самото разработване на съдържанието и обогатяването на първоначалния замисъл на нашите специални арт моменти. Препоръчвам с удоволствие Ради на всички компании, търсещи нещо различно, когато организират събития, чрез които да открият и да предоставят възможност за изява на скрития потенциал на своите служители.